img

Alkoholizm - jakie są jego źródła?

Choroba alkoholowa jest jedną z najpoważniejszych patologii dotykających mieszkańców Polski i całego regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Jest to zagrożenie o charakterze krytycznym, które jednak w społeczeństwie nie posiada obrazu odpowiedniego dla skali niebezpieczeństwa dla jednostki i dla całej społeczności. Bardzo często alkoholizm nie jest nawet traktowany jak choroba, chociaż uzależnienie ma charakter fizyczny i psychiczny - wyjaśnia pracownik alkoholwrodzinie.pl

Zespół uzależnienia od alkoholu

Kluczową kwestią w zrozumieniu problemu jest uzmysłowienie sobie, iż alkoholizm jest faktycznym uzależnieniem, które nie opiera się na woli chorego. Jest to uzależnienie wywoływane przez przymus psychiczny i somatyczny, co można porównać do odczuwania głodu. Głód oddziałuje na głodną osobę jako czynnik psychiczny, silne dążenie do jego zaspokojenia, jak również czynnik somatyczny, czyli negatywne reakcje organizmu na niezaspokojenie głodu.
Alkoholizm można definiować jako szereg dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych, co przekłada się następnie na brak funkcjonalności społecznej alkoholika. Dysfunkcje fizyczne są najłatwiejsze do rozpoznania, ponieważ pomijając sam stan upojenia alkoholowego, u osoby uzależnionej dochodzi do uszkodzenia w pierwszej kolejności wątroby i trzustki, a także innych organów wewnętrznych, w tym zwłaszcza nerek, serca i mózgu, jak również żołądka. Zaburzenia psychiczne związane są z niestabilnością emocjonalną osoby chorej. Zaburzenia osobowości pojawiają się w wyniku przewlekłego stresu fizycznego i psychicznego. Prowadzą do nieprzewidywalności osoby uzależnionej.

alkohol

Źródła alkoholizmu

Alkoholizm jako choroba nie został jeszcze dostatecznie zbadany i jednoznaczne określenie sposobu rozwijania się przypadłości to zadanie wciąż stojące przed specjalistami od uzależnień. Wiadomo na pewno, że alkoholizm rozwija się w wyniku przewlekłego kontaktu z alkoholem etylowym i rozwinięcia się w związku z tym zależności fizycznej oraz psychicznej, co jednak nie tłumaczy drastycznych różnic w podatności różnych osób na uzależnienie. Trzeba mieć świadomość, że czynnikiem decydującym o rozwinięciu się alkoholizmu nie jest nadużywanie, a stały kontakt z alkoholem, nawet w stosunkowo niewielkich ilościach. Z czasem ilości alkoholu rosną.
Ogromne znaczenie dla rozwoju alkoholizmu ma czynnik społeczny i sposób traktowania alkoholu w otoczeniu alkoholika. Jest to choroba społeczna dotykająca całe społeczności, a także choroba rodzina, gdyż członkowie rodziny alkoholika są sami dużo bardziej narażeni na jej rozwinięcie. Rodziny alkoholików mają tendencję do alienacji społecznej, wstawiania sięga alkoholikiem i jego tłumaczenia przed światem i przed nim samym, co w efekcie prowadzi do pogłębienia się nałogu osoby chorej i rozwinięcia się choroby u członków jego rodziny.

Rodzaje choroby alkoholowej

Najczęstszą postacią alkoholizmu jest alkoholizm przewlekły. Rozpoznaje się go łatwo poprzez zmiany fizyczne, takie jak przekrwione powieki, nieżyt gardła, przewlekły katar, a w ciężkich stadiach nawet bóle obwodowego układu nerwowego oraz reumatoidalne zapalenie stawów.
Rosnącym zagrożeniem jest alkoholizm młodzieńczy rozwijający się u młodzieży, a nawet u dzieci. W tak młodym wieku już po 2-3 latach pojawia się bardzo ciężkie uzależnienie.
Ostatnim ze sprecyzowanych rodzajów alkoholizmu jest alkoholizm wtórny definiowany jako powrót do nałogu po dłuższej przerwie, zwykle wywołanej chorobą lub leczeniem alkoholizmu. Jest to sytuacja skrajnie niebezpieczna, gdyż organizm jest wtedy bardziej wrażliwy na toksyczność alkoholu.

Artykuł powstał we współpracy z supresantyapetytu.info.pl

Redakcja

sekretciala.pl

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz